Runiczne sekrety

Stare podania wspominają o tym jak to Odin, germański bóg mądrości, poezji i czarów, ciągle nienasycony wiedzą, którą posiadał, skłonny był nieraz do wielkich krętactw, by poznanie swoje uczynić bogatszym.

By wypić łyk wody z krynicy mądrości giganta Mimira, oddał mu swoje oko; by zaś skosztować miodu skaldów, posunął się do kradzieży. Był ów bóg zdolny także do poświęceń; osiągnął pełnię wiedzy wisząc przez dziewięć dni na Yggdrasilu, Drzewie Życia, którego konary sięgały wszystkich krańców świata. Wisząc na tym kosmicznym jesionie, przekroczył on bariery życia i śmierci, dostąpił zaszczytu ostatecznego Poznania. Zyskał tajemną wiedzę. Wejrzał w duchowe i ezoteryczne znaczenie run.

Słowo run oznacza tajemnica. Wyglądające na niezwykle prymitywne, znaki te nie są zwykłym alfabetem. Ich znaczenie wzbogacało się wraz z rozwojem czysto magicznych i szamańskich filozofii ludów Północy. Prawdopodobnie, z początku były to proste symbole przedstawiające pewne dźwięki pochodzące z natury. Mogło to być cokolwiek; śpiew wiatru, szum morskich fal, odgłosy zwierząt. Z upływem czasu, prymitywne animistyczne znaczenie run rozrosło się do skomplikowanego ezoterycznego systemu myśli. Miało to miejsce głównie w świecie germańskim, potem runy przeniesiono na łodziach wikingów w inne rejony świata. Wyryte na kamieniach napisy runiczne znaleźć można nie tylko w Niemczech i Skandynawii, ale także na przykład w Holandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie rozwinął się dość specyficzny alfabet zwany futharkiem anglosaskim. Dominującym jest wszakże futhark starszy i w oparciu o jego runy będziemy poznawać runiczne ścieżki, jak i ich bezdroża.

Dziś, wielu ludzi utożsamia te znaki jedynie z wróżeniem. Korzysta się z prostych układów, gdzie pierwsza runa opisuje przeszłość, druga teraźniejszość, a trzecia przyszłość. Zalew pop runicznej pseudo-literatury służy znakomicie podtrzymywaniu przy życiu tego mitu. Zapomniano, że Odin, ofiarowując się na Yggdrasilu przeszedł typową szamańską inicjację, znaną wielu pogańskim kulturom. Stał się Zranionym Uzdrowicielem, Mędrcem, mówiącym nie tylko o przyszłości, ale potrafiącym także leczyć i używać magii do wielu celów. A zatem runy posiadają nie tylko znaczenie dywinacyjne (to jest wróżebne); ich potężna moc jest głęboko ukryta. Wsłuchaj się w ich wibracje, zaintonuj cicho runiczną mantrę, odkryjesz ich siłę. Światowy autorytet w dziedzinie run, kapłanka Wotana Freya Aswynn w swojej książce Liście Yggdrasila omawia magiczne zastosowanie poszczególnych run. Przyjrzymy się ezoterycznym znaczeniom tych symboli podczas naszego kursu.

Magia osadza się na dwóch filarach: woli i wyobraźni. Po pierwsze, tak bardzo musimy pragnąć wykreować jakieś zdarzenie i zadziałać na rzeczywistość wolicjonalnie, że nasza chęć przysłoni jakiekolwiek inne myśli oraz wszelkie obawy przed niepowodzeniem. Po drugie zaś, działanie magiczne opiera się swobodnym dostępie do archetypowych i abstrakcyjnych obszarów ludzkiej psychiki, gdzie niemożliwe nie Istnieje. Tam też ciągle żyją starożytni Bogowie obdarzając śmiałków wielką mocą. Używając terminologii psychologicznej, są to nie poznane warstwy umysłu. Rozbudzenie w sobie tych cech nie jest zadaniem prostym, wymaga wiele lat żmudnych ćwiczeń i poświęcenia. Runy jednakże, być może dzięki swojej graficznej prostocie, są systemem bardzo spójnym i w miarę łatwym do opanowania.

Kurs trwa dwa dni. Koszt 1200 PLN. Prowadzi Dariusz Cecuda. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl 

W tytule maila proszę wpisać: Runy – zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 250 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.

Anielskie spotkania

metatronCelem kursu jest przybliżenie anielskiego świata, ponieważ nigdy nie jesteśmy sami. Świat wokół nas jest wypełniony istotami duchowymi, które pomagają nam w odkrywaniu prawdy o człowieku – materialnej manifestacji ducha. Przemierzając życie poznajemy siebie dzięki porażkom i cierpieniom, wszystko zależy od tego czy jesteśmy otwarci i gotowi przyjąć to, co niesie ze sobą odkrycie prawdy o sobie samym. Cierpienie nie jest warunkiem otrzymania łaski zrozumienia, choć wydaje się, że wewnętrzne przebudzenie dokonujące się przez cierpienie przynosi najgłębszą duchową transformację. Przerwanie dotychczasowego łańcucha zależności i niemocy zostaje dokonane w sposób radykalny i ostateczny, taka forma ponownych narodzin jest bolesna, lecz pozwala na zdecydowaną zmianę. Ten sam efekt duchowej przemiany osiągniemy przez wybór ścieżki miłości – akceptacji siebie i wiary w doskonałość życia, wtedy widzimy dalej niż sięga horyzont naszych dotychczasowych, niepodważalnych prawd i przekonań o życiu. Misją aniołów jest przypominanie nam, kim jesteśmy oraz dlaczego jesteśmy tu, na Ziemi. Jest nią również pomoc podczas wędrówki po ścieżce duchowego rozwoju, prowadzącej ku odkrywaniu naszej bożej istoty. Są światłem jaśniejszym od słońca, emanującym pokojem, miłością oraz harmonią.

Program kursu obejmuje:

  • zapoznanie się ze strukturą Drzewa Życia i przypisanymi doń sefirami, cechami i właściwościami poszczególnych sefir;
  • poznanie rektorów chórów anielskich oraz samych chórów wraz z ich właściwościami;
  • omówienie obszarów działania chórów;
  • symbolikę anielską, przyjętą w talii Aniołów Kabały;
  • umiejętność odnajdywania swoich opiekunów anielskich;
  • przybliżenie poszczególnych Aniołów;
  • medytacje z Aniołami;
  • elementy numerologii;
  • omówienie powiązań pomiędzy Tarotem a Aniołami Kabały;
  • praktyczną pracę z Aniołami Kabały, tworzenie własnych rozkładów.

Kurs trwa trzy dni (po 8 godzin dziennie) bądź dwa spotkania weekendowe ( po 12 godzin). Koszt 3300 zł (dla jednej osoby, zajęcia indywidualne) lub 2800 zł dla grupy (od czterech osób). Prowadzi Dariusz Cecuda. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl

W tytule maila proszę wpisać: AK – zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 250 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.