Anielskie spotkania

metatronCelem kursu jest przybliżenie anielskiego świata, ponieważ nigdy nie jesteśmy sami. Świat wokół nas jest wypełniony istotami duchowymi, które pomagają nam w odkrywaniu prawdy o człowieku – materialnej manifestacji ducha. Przemierzając życie poznajemy siebie dzięki porażkom i cierpieniom, wszystko zależy od tego czy jesteśmy otwarci i gotowi przyjąć to, co niesie ze sobą odkrycie prawdy o sobie samym. Cierpienie nie jest warunkiem otrzymania łaski zrozumienia, choć wydaje się, że wewnętrzne przebudzenie dokonujące się przez cierpienie przynosi najgłębszą duchową transformację. Przerwanie dotychczasowego łańcucha zależności i niemocy zostaje dokonane w sposób radykalny i ostateczny, taka forma ponownych narodzin jest bolesna, lecz pozwala na zdecydowaną zmianę. Ten sam efekt duchowej przemiany osiągniemy przez wybór ścieżki miłości – akceptacji siebie i wiary w doskonałość życia, wtedy widzimy dalej niż sięga horyzont naszych dotychczasowych, niepodważalnych prawd i przekonań o życiu. Misją aniołów jest przypominanie nam, kim jesteśmy oraz dlaczego jesteśmy tu, na Ziemi. Jest nią również pomoc podczas wędrówki po ścieżce duchowego rozwoju, prowadzącej ku odkrywaniu naszej bożej istoty. Są światłem jaśniejszym od słońca, emanującym pokojem, miłością oraz harmonią.

Program kursu obejmuje:

  • zapoznanie się ze strukturą Drzewa Życia i przypisanymi doń sefirami, cechami i właściwościami poszczególnych sefir;
  • poznanie rektorów chórów anielskich oraz samych chórów wraz z ich właściwościami;
  • omówienie obszarów działania chórów;
  • symbolikę anielską, przyjętą w talii Aniołów Kabały;
  • umiejętność odnajdywania swoich opiekunów anielskich;
  • przybliżenie poszczególnych Aniołów;
  • medytacje z Aniołami;
  • elementy numerologii;
  • omówienie powiązań pomiędzy Tarotem a Aniołami Kabały;
  • praktyczną pracę z Aniołami Kabały, tworzenie własnych rozkładów.

Kurs trwa trzy dni (po 8 godzin dziennie) bądź dwa spotkania weekendowe ( po 12 godzin). Koszt 3300 zł (dla jednej osoby, zajęcia indywidualne) lub 2800 zł dla grupy (od czterech osób). Prowadzi Dariusz Cecuda. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl

W tytule maila proszę wpisać: AK – zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 250 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.