Słów kilka o runach

runes_1Runy są alfabetycznym pismem używanym przez ludy północnej Europy od pierwszego stulecia naszej ery aż do średniowiecza.

Służyły również jako system symboli używanych do magii i wróżenia. Zostały zarzucone, kiedy rzymski alfabet stał się podstawowym pismem większości krajów europejskich, ale ich formy i znaczenia zachowały się w napisach oraz rękopisach. Podstawową cechą, która odróżnia runiczny alfabet od innych alfabetów, jest to że każda runa-litera ma własne znaczenie.

Przykładowo a, b i c są dźwiękami bez znaczenia, wskazującymi pierwsze trzy litery w naszym alfabecie, ale nazwy trzech pierwszych run fehu, uruz i turisaz są słowami oznaczającymi odpowiednio bydło, żubra i olbrzyma. Mają one również magiczne i religijne znaczenie przekształcające prosty proces pisania w magiczną czynność. Są stosowane w mantyce i do tworzenia magicznych zaklęć.

Runy przeżywają swój renesans, zarówno jako określony system symboli, jak i dywinacji. W tym ostatnim zakresie różnią się od tarota czy Aniołów Kabały, bowiem — niezależnie od prognozowania przyszłości — dostarczają swoistego klucza do zrozumienia wiary ich twórców, sposobu życia pojmowania roli natury w ówczesnym świecie i bycia z nią. Ich związki ze światem przyrody były znacznie głębsze niż nasze własne w obecnych czasach, cechujące się szacunkiem i pokorą wobec sił natury.

religiaNazwa futhark, podobnie jak alfabet, jest wyprowadzona od pierwszych sześciu liter runicznej sekwencji futhark i znacząco różni się od alfabetu łacińskiego. Alfabet runiczny, a w zasadzie pismo alfabetyczne, składa się z 24 liter poczynając od f i kończąc na o i jest znany jako futhark starszy. Istnieje także jego odmiana futhark młodszy, złożona z 16 znaków. Unikalny porządek futharku i jego tradycyjny podział na trzy aetty (oetty, oettir — rodzina) może mieć znaczenie w odczytywaniu odszukiwaniu związków i wzajemnych powiązań pomiędzy poszczególnymi runami. Każdy oett jest poświęcony innemu bogowi. Pierwszy został powiązany z Freyem, drugi z Hagalem a trzeci z Tyrem.

Futhark jest podróżą, duchową odyseją podczas której napotykamy na różne przeszkody, przyjmujemy i wręczamy dary, uczymy się życiowych lekcji, pomagających nam w rozwoju, zarówno duchowym, jak i fizycznym. To w pełni osobisty, ale także mistyczny proces, w którym występują różne cykle, powtarzają się wzory…

Zobacz, co mówią Twoje liczby

liczbyKurs „Podstawy numerologii — zobacz, co mówią Twoje liczby” prosto i dogłębnie wyjaśnia dlaczego przychodzimy na Ziemię. Dzięki przejrzyście opisanym kodom wpływów możemy poznać i zrozumieć wibracje liczb, które towarzyszą nam od pierwszych chwil naszego pobytu na świecie, a także świadomie podejmować decyzje, dotyczące kreowania naszego życia.

Energetyczny kod jest zawarty w dacie urodzenia, zaś imię i nazwisko stanowią narzędzia, którymi określona została nasza ziemska tożsamość. Dzięki liczbom zrozumiemy prawa rządzące naszym rozwojem, łatwiej uwolnimy się od wrażenia, iż nasze życie toczy się w jakimś labiryncie.

Pitagoras,  filozof, matematyk i mag, twierdził, że wszystko jest liczbą, zatem w liczbie wszystko da się wyrazić i przedstawić. Wszechświat wibruje a wraz z nim wibrują wszystkie istnienia, w ślad za tym  wszystkiemu i każdemu można przyporządkować określoną wibrację wyrażoną liczbą lub zbiorem liczb. Takie są w skrócie założenia numerologii nauki wywodzącej się ze starożytnej Babilonii, Egiptu i Grecji. Wpływ przekonania o doniosłym znaczeniu liczby odnaleźć można w Biblii,  począwszy od Księgi Stworzenia. Numerologia znalazła podatny grunt w żydowskiej filozofii spekulatywnej, jaką była i jest kabała mistyczna, nauka oparta między innymi na Torze i Księdze Jezirach.

Numerologia zakłada, że wszystko, co nas otacza i dotyczy, ma swoje odniesienie w wibracjach i stanach natury, które to najpełniej wyraża liczba będąca symbolem różnych poziomów i kształtów rzeczywistości. Współczesna fizyka i mechanika kwantowa zakłada, że materia — w jakimkolwiek była by miejscu bądź stanie — bez przerwy wibruje a każda najmniejsza nawet cząstka znajduje się w ciągłym ruchu i właśnie to leży u podstaw twierdzenia, że życie jest liczbą. Praktycznie numerologia zajmuje się badaniem wpływu dnia godziny miejsca urodzenia na nasze życie oraz bada wibracje naszych imion, nazwiska, przezwisk i pseudonimów, które razem tworzą portret numerologiczny i, tak jak astrologia ma swoją strywializowaną formę w postaci horoskopu znaku urodzenia słońca, tak numerologia ma swoją popularną i uproszczoną formę w postaci wyrywkowego zliczania samej daty urodzenia czy też imienia. Taka analiza jest niepełna i często fałszywa, gdyż nie uwzględnia całego spektrum wibracji.

W numerologii zakłada się, że całą rzeczywistość można wyrazić w liczbach pojedynczych od 1 do 9. Zero jest pustką i nicością i samo w sobie nie jest dla numerologii istotne. Każdą liczbę można wyrazić w zredukowanej formie. Inaczej mówiąc 25 będzie siódemką 2+5=7 zaś 126 to dziewiątka 1+2+6=9, itd. Istnieje także zasada nieredukowania liczb mistrzowskich: to znaczy 11, 22, 33, 44 są doskonałe i nie można ich redukować, choć w domyśle są dwójką, czwórką, szóstką, ósemką.

Liczby dają klucz, pozwalający wniknąć głęboko we własne życie.

Kurs trwa trzy dni (24 godziny) lub dwa spotkania weekendowe po 12 godzin każde. Koszt 2400 zł (zajęcia indywidualne) lub 1800 zł (dla minimum 4 osób). Prowadzi Weronika, ostatnia uczennica Nataszy Czarmińskiej, Cesarzowej polskiej numerologii. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl

W tytule maila proszę wpisać: Liczby – zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 250 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.

Runiczne sekrety

Stare podania wspominają o tym jak to Odin, germański bóg mądrości, poezji i czarów, ciągle nienasycony wiedzą, którą posiadał, skłonny był nieraz do wielkich krętactw, by poznanie swoje uczynić bogatszym.

By wypić łyk wody z krynicy mądrości giganta Mimira, oddał mu swoje oko; by zaś skosztować miodu skaldów, posunął się do kradzieży. Był ów bóg zdolny także do poświęceń; osiągnął pełnię wiedzy wisząc przez dziewięć dni na Yggdrasilu, Drzewie Życia, którego konary sięgały wszystkich krańców świata. Wisząc na tym kosmicznym jesionie, przekroczył on bariery życia i śmierci, dostąpił zaszczytu ostatecznego Poznania. Zyskał tajemną wiedzę. Wejrzał w duchowe i ezoteryczne znaczenie run.

Słowo run oznacza tajemnica. Wyglądające na niezwykle prymitywne, znaki te nie są zwykłym alfabetem. Ich znaczenie wzbogacało się wraz z rozwojem czysto magicznych i szamańskich filozofii ludów Północy. Prawdopodobnie, z początku były to proste symbole przedstawiające pewne dźwięki pochodzące z natury. Mogło to być cokolwiek; śpiew wiatru, szum morskich fal, odgłosy zwierząt. Z upływem czasu, prymitywne animistyczne znaczenie run rozrosło się do skomplikowanego ezoterycznego systemu myśli. Miało to miejsce głównie w świecie germańskim, potem runy przeniesiono na łodziach wikingów w inne rejony świata. Wyryte na kamieniach napisy runiczne znaleźć można nie tylko w Niemczech i Skandynawii, ale także na przykład w Holandii czy Wielkiej Brytanii, gdzie rozwinął się dość specyficzny alfabet zwany futharkiem anglosaskim. Dominującym jest wszakże futhark starszy i w oparciu o jego runy będziemy poznawać runiczne ścieżki, jak i ich bezdroża.

Dziś, wielu ludzi utożsamia te znaki jedynie z wróżeniem. Korzysta się z prostych układów, gdzie pierwsza runa opisuje przeszłość, druga teraźniejszość, a trzecia przyszłość. Zalew pop runicznej pseudo-literatury służy znakomicie podtrzymywaniu przy życiu tego mitu. Zapomniano, że Odin, ofiarowując się na Yggdrasilu przeszedł typową szamańską inicjację, znaną wielu pogańskim kulturom. Stał się Zranionym Uzdrowicielem, Mędrcem, mówiącym nie tylko o przyszłości, ale potrafiącym także leczyć i używać magii do wielu celów. A zatem runy posiadają nie tylko znaczenie dywinacyjne (to jest wróżebne); ich potężna moc jest głęboko ukryta. Wsłuchaj się w ich wibracje, zaintonuj cicho runiczną mantrę, odkryjesz ich siłę. Światowy autorytet w dziedzinie run, kapłanka Wotana Freya Aswynn w swojej książce Liście Yggdrasila omawia magiczne zastosowanie poszczególnych run. Przyjrzymy się ezoterycznym znaczeniom tych symboli podczas naszego kursu.

Magia osadza się na dwóch filarach: woli i wyobraźni. Po pierwsze, tak bardzo musimy pragnąć wykreować jakieś zdarzenie i zadziałać na rzeczywistość wolicjonalnie, że nasza chęć przysłoni jakiekolwiek inne myśli oraz wszelkie obawy przed niepowodzeniem. Po drugie zaś, działanie magiczne opiera się swobodnym dostępie do archetypowych i abstrakcyjnych obszarów ludzkiej psychiki, gdzie niemożliwe nie Istnieje. Tam też ciągle żyją starożytni Bogowie obdarzając śmiałków wielką mocą. Używając terminologii psychologicznej, są to nie poznane warstwy umysłu. Rozbudzenie w sobie tych cech nie jest zadaniem prostym, wymaga wiele lat żmudnych ćwiczeń i poświęcenia. Runy jednakże, być może dzięki swojej graficznej prostocie, są systemem bardzo spójnym i w miarę łatwym do opanowania.

Kurs trwa dwa dni. Koszt 1200 PLN. Prowadzi Dariusz Cecuda. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl 

W tytule maila proszę wpisać: Runy – zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 250 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.

Tarot ścieżką do poznania siebie

rydwanpsFascynacja przepowiedniami i znaczeniami kart Tarota nie maleje — wiele osób chciałoby znać reguły ich układania i rozumieć ich symbolikę. Może właśnie teraz nadszedł czas, abyś i Ty nauczył się odczytywać zawarte w nich tajemnice?

Kurs tarota przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają swoją podróż po tym wspaniałym archetypowym świecie. Jest więc propozycją dla ludzi, którzy nie mają przygotowania psychologicznego, a chcą poszerzyć swoją wiedzę o człowieku, o nieznanych obszarach ludzkiej osobowości, zwłaszcza o sobie samym. Podczas szkolenia zostanie położony nacisk na rozwój intuicji i umiejętności patrzenia oraz czytania symboli. Kurs uczy podstaw interpretacji kart tarota (przy zastosowaniu kart Tarota Medytacyjnego Mandala Duszy i Poznaj siebie) i pozwala opanować symbolikę Arkanów Wielkich i Małych Wtajemniczeń. Omówiono w nim elementy medytacji, numerologii, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz symbolikę kolorów. Obrazy kart, wpisane w proces życia każdego człowieka, stają się czytelne i jasne. Ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe, są niepowtarzalną możliwością zdobycia doświadczenia i wiedzy, wymiany, dyskusji. Każdy uczy się widzieć, słyszeć i czuć więcej niż dotychczas. Uczy się dostrzegać rzeczy, których poprzednio nie widział, bo nie wiedział nawet, że są obecne wokół niego.

Program kursu obejmuje m.in:

 • podstawy wiedzy dot. symboliki kart;sun
 • komunikację werbalną i niewerbalną;
 • ćwiczenia z rozkładami;
 • tworzenie własnych rozkładów;
 • rozwój intuicyjnej umiejętności interpretowania kart;
 • określanie czasu w tarocie;
 • zasady budowania dobrej relacji;
 • przygotowanie do sesji i jej przebieg;
 • medytacje.

To szczegółowe, lecz nieprzytłaczające zaproszenie do studiowania Tarota, dzięki któremu karty będą dla ciebie narzędziem do odkrywania prawdy o sobie, innych i świecie, a ty uruchomisz procesy psychologiczne, rozwiniesz intuicję i umiejętność kontaktowania się z twoim wewnętrznym przewodnikiem. Wystarczy zaakceptować i rozwinąć własną intuicję, nauczyć się samodzielnego korzystania z kart i nieograniczonych możliwości, jaki daje ich znajomość. Tarot staje się potężnym narzędziem do wewnętrznego wglądu i rozwoju.

Kurs trwa 4 dni, możliwe jest podzielenie na dwa spotkania weekendowe (po 16 godzin). Koszt 3800 zł (zajęcia indywidualne) lub 3000 zł (od 4 osób).. Prowadzi Dariusz Cecuda. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl

W tytule maila proszę wpisać: Tarot – zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 250 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.

Huna w codziennej praktyce

Zostań panem własnego umysłu!

Bardzo, bardzo dawno temu, na wyspach Pacyfiku mieszkało wielu mądrych mężczyzn i kobiet, którzy przyglądali się światu. Obserwowali oni strukturę przyrody, zachowanie zwierząt, roślin i ludzi. Na podstawie swoich obserwacji określili sens życia i jego przebieg. Wiedzy tej nadali nazwę Huna, ka-huna. Ludzi stosujących tę wiedzę nazywano ku-pua. Z równym powodzeniem dzisiaj nazwałoby ich szamanami. W bardzo szczególny sposób traktowali oni świat.

Nazwę Huna w zachodnim świecie upowszechnił Max Freedom Long tłumacząc ją jako tajemnica.

Tajemnica Huny polega na tym, że całe życie (ha) jest współgraniem między aktywną (hu) i pasywną (na) energią. Myśli (una) tak wpływają na tę energię, że prze-życia i doświadczenia (hua) zmieniają się.

W słowniku hawajsko-angielskim, wydanym przez University of Hawaii Press w Honolulu, jest kilka znaczeń słowa Huna:

 • najmniejsza cząstka,
 • odrobinka tak mała jak kropla wody,
 • ziarnko piasku,
 • cząsteczka pyłu morskiej fali lub wiatru wiejącego ku Hawajom.

Huna to cząsteczka ukryta, schowana, niewidoczna, która jest częścią wielkiej całości, tak jak wyspy Hawaje są fragmentem wielkiej całości (Hawaii tłumaczy się jako rodzinny dom, ale także małe miejsce do przechowania wielkiej wiedzy).

Huna jest widzeniem świata i siebie jako świata, który jest indywidualnym w swojej istocie sposobem zorganizowania energii duchowej w każdym człowieku, zwierzęciu, roślinie, powietrzu, wodzie, ziemi, słońcu, kamieniu…

Takie widzenie świata, jako organizacji energii duchowej, oddziela to, co duchowe od tego, co materialne. Podejście to znosi również podział na obiektywne (przedmiotowe) i subiektywne (podmiotowe), bo wszystko jest, być może, podmiotowe, czyli subiektywne: twój i mój sposób myślenia, widzenia, słyszenia i odczuwania. Każda sytuacja, jest przez jego uczestnika widziana, słyszana, doświadczana i odczuwana inaczej, indywidualnie, subiektywnie – czyli podmiotowo.

Podobnie rzecz ma się z czasoprzestrzenią. Zegar nie ma związku z czasem. Jest stworzonym przez człowieka mechanizmem. Ludzie się umówili, że pokazuje wskazówkami czas. Każdy z nas jednak koduje czas subiektywnie (podmiotowo) i używa go w różnym rytmie wiedząc, że inaczej płynie w stanie spokoju, inaczej, gdy się nudzimy lub na coś czekamy, a inaczej w pośpiechu lub zdenerwowaniu.

Podświadomość nieuznająca czasu nazywa się po hawajsku Unihipili lub Ku. Najłatwiej to dostrzec, gdy opowiadając o silnym emocjonalnie zdarzeniu sprzed wielu lat mówimy: pamiętam to tak dobrze, jakby to było wczoraj.

Widzenie świata jako zorganizowania energii duchowej likwiduje też pojęcie końca czegokolwiek — szczególnie śmierci jako końca życia. Energia duchowa, która zorganizowała się w ciało, opuszcza je, aby przybrać ponownie formę niewidzialną i wraca do swego źródła. Jako energia nie może więc zniknąć, jedynie inaczej się organizuje. W naszej kulturze jest to nazywane życiem wiecznym. W zgodzie z Huną każde rodzące się dziecko jest duszą, która stworzyła ciało, aby doświadczać życia na swój własny sposób. Ciało jest zatem wewnątrz duszy. Narodziny traktowano jako błogosławieństwo i łaskę kontaktu z nową duszą. Wobec dziecka używano wyłącznie dobrych uczuć, myśli i słów, aby w zaufaniu do siebie mogło rozwijać swój indywidualny, unikalny potencjał w życiu. Dbano o to, by nie krzywdzić siebie i innych. Krytyka, nakaz, przymus, podporządkowanie, zawstydzanie i obwinianie były nieobecne. Huna uczy, że dominacja jednego nad drugim, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie — powoduje wzajemne pasożytowanie odbierające każdemu z nich swobodny dostęp do wszechobecnej energii zwanej mana.

Niewątpliwie zasługą Huny jest zrozumienie działania i praktyczne wykorzystanie funkcji trzech jaźni (umysłów):

 • świadomości — Uhane, Średnie Ja, czyli świadomość, umysł;
 • podświadomości — Unihipili, Niższe Ja, czyli podświadomość, serce, ciało;
 • nadświadomości — (Aumakua, Wyższe Ja, czyli nadświadomość, duch.

Huna jest zarówno wiedzą, jak i praktyką z zakresu psychologii, filozofii, religii a także doświadczeń życiowych. Ta wiedza o psychice człowieka i siłach ludzkiego ducha jest dostępna dla wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. W tym kontekście nie jest ona tajemna, nie jest też magią, ale pozostanie nią zawsze dla tych, którzy nigdy nie spróbują zająć się Huną, nie będą badali i uwzględniali możliwości istnienia użytecznej, psychologicznej wiedzy poza swoimi doświadczeniami.

System Longa (zdaniem H. Krotoschina) bardziej odpowiada ludziom Zachodu, którzy nie byli wychowywani w kulturze hawajskiej. Jest łatwiejszy do praktycznego zastosowania. Natomiast Serge K. King uczy Huny w bardziej pierwotny, kwiecisty (jak wyraził się H. Krotoschin) sposób.

Huna uczy ludzi samopoznania, rozwoju intuicji, poznania podświadomego języka ciała, a przede wszystkim budowy harmonii z samym sobą. Kahuna to człowiek o otwartym sercu, który swoje działania opiera na miłości i potężnej sile, wynikającej ze znajomości samego siebie i praw natury.

Według Huny najważniejsza jest chwila obecna — to właśnie ona sprawia, że możesz ze zrozumieniem zostawić swoją przeszłość i z ufnością iść w przyszłość. Ta chwila tu i teraz daje możliwość szczerego spojrzenia w siebie i określenia, czego tak naprawdę chcemy od życia.

Kurs trwa trzy dni (24 godziny), możliwe są dwa spotkania weekendowe (po 12 godzin każde spotkanie). Koszt 2200 zł (zajęcia indywidualne) lub 1600 zł  (dla grupy minimum 4 osób). Prowadzi Dariusz Cecuda. Zapisy na kurs: dariusz@dariuszcecuda.pl

W tytule maila proszę wpisać: Huna — zgłoszenie. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na warsztacie jest wpłata zaliczki wysokości 100 pln na konto:

mBank, Dariusz Cecuda, 09 1140 2004 0000 3402 7719 5353.

Poświadczeniem udziału w zajęciach jest certyfikat.